U bent hier: OnthaalHuurder

Huur & lasten

Berekening van de huur

Uw maandelijkse wordt opgesteld aan de hand van een formule die rekening houdt met:

 • de waarde van de woning en
 • de belastbare inkomens van uw gezin

Uw huur zal elk jaar geactualiseerd worden: dat is de herziening van de huur. Om een berekening te kunnen maken die overeenstemt met de realiteit, vragen wij u om ons eind augustus de documenten te bezorgen met betrekking tot de inkomsten die twee jaar voordien werden ontvangen en de huidige inkomsten. Waarom? Omdat uw huur, in overeenstemming met de geldende wetgeving, berekend wordt op basis van de inkomsten die 2 jaar daarvoor werden ontvangen (bijvoorbeeld: in 2017 zullen wij u vragen om ons de documenten betreffende de inkomsten van 2015 te leveren).

Vergeet niet om bij uw inkomsten alle documenten te voegen die u in staat stellen om aanspraak te maken op een huurkorting. Bijvoorbeeld:

 • bewijs van betaling van alimentatie
 • attest van handicap/invaliditeit,
 • attest van kinderbijslag.

 

Lasten en verbruiken

De huurlasten zijn de werkelijke uitgaven van de Maatschappij voor het goede gebruik van de gehuurde woning en van de gemeenschappelijke delen. Deze lasten omvatten de kosten en het verbruik. Er kunnen verschillende soorten lasten van u worden teruggevorderd.

Huurlasten:

 • Conciërgewoning
 • Algemeen onderhoud
 • Elektriciteit van de gemeenschappelijke delen
 • Onderhoud van de liften
 • Onderhoudsproducten gemeenschappelijke delen
 • Uitgaven voor de brandbeveiliging
 • Uitgaven voor de ophaling van huisvuil
 • Zout voor waterverzachter
 • Uitgaven voor ophaling van grof huisvuil in de gemeenschappelijke delen
 • enz.

Verbruiken:

 • Elektriciteit
 • Verwarming
 • Gas
 • Water

 

Betaling

De huur moet worden betaald tussen de 1e en de 10e van elke maand. Hij moet worden gestort op de rekening van de Maatschappij. Bij alle betalingen moet de gestructureerde mededeling vermeld worden die u bij de officiële kennisgeving van uw huur werd meegedeeld.

De betaling van de huur moet een prioriteit zijn. Wij raden u aan om een domiciliëring bij de bank te doen om er zeker van te zijn dat de huur betaald wordt. Indien u voor deze optie kiest, zal er met u een formulier ingevuld worden op de zetel van de maatschappij, die de stappen bij uw bank voor haar rekening zal nemen. Een doorlopende opdracht is ook mogelijk.

Betalingsprobleem?

Wij begrijpen dat er momenten kunnen zijn waarop het moeilijk is om het hoofd te bieden aan alle facturen. In dat geval is het absoluut noodzakelijk om de maatschappij in te lichten. Indien u er bij momenten niet in slaagt om de volledige huur te betalen, is het mogelijk om een betalingsplan met verscheidene maandaflossingen uit te werken. Aarzel niet om contact op te nemen met het Departement Geschillen (tel. 02/435.28.04), die u zal helpen om een oplossing te vinden.