U bent hier: OnthaalHuurder

Onderhoud & herstellingen

Technische vraag

In geval van technische problemen in uw appartement bent u, in overeenstemming met het huurcontract, verplicht om het Technisch Departement zo snel mogelijk te verwittigen, hetzij per brief of per e-mail, hetzij per telefoon of aan de loketten tijdens de permanentie. Bepaalde werken zijn ten laste van de Brusselse Woning en andere zijn ten laste van de huurders.

A. Verplichtingen en werken ten laste van de Brusselse Woning

De Brusselse Woning moet het gebouw onderhouden om het in goede staat te houden, d.w.z. dat zij de nodige herstellingen aan het gebouw moet uitvoeren. Zij is verplicht om u een appartement te verschaffen dat “in goede huurtoestand” verkeert en dat beantwoordt aan de elementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting. De Maatschappij neemt dus de onderstaande werken voor haar rekening, onder voorbehoud van tegenstrijdige bepalingen die verder in dit document gedefinieerd worden:

 • Herstellingen of vervangingen te wijten aan de verouderde staat (ouderdom, buiten gebruik wegens versleten). De vloerbedekking wordt pas vernieuwd wanneer de huurder de woning verlaat of wanneer de vloerbedekking (vinyl, lino) een gevaar vertegenwoordigt doordat de bewoners erover zouden kunnen vallen. De muurbekledingen (schilderwerk, behangpapier, enz.) zijn niet voor rekening van de Maatschappij: ze moeten door de huurders vernieuwd worden.
 • Herstelling of vervanging te wijten aan de slechte kwaliteit van de materialen. Men spreekt van een fabricagefout of uitvoeringsfout.
 • Herstelling of vervanging gedekt door een waarborg (bv. : barst in een gebouw dat gerenoveerd wordt onder dekking van de tienjarige waarborg)
 • Interventie genoodzaakt door “overmacht” (d.w.z. een plotse, onverwachte en onvoorspelbare gebeurtenis). Bijvoorbeeld, beschadigde vloerbedekking door overlopende wc).
 • Interventie genoodzaakt door “toeval” (d.w.z. een natuurlijke gebeurtenis, zoals bliksem, brand, aardbeving… – geen tocht of glasbreuk bijvoorbeeld) dat schade veroorzaakt.

B. Werken ten laste van de huurder

 1. Elke uitrusting die door de fout van de huurder beschadigd wordt, valt onder zijn verantwoordelijkheid.
 2. Normale slijtage van de volgende elementen valt ten laste van de huurder:
 • Loodgieterij
  • Vervangen van de dichtingen van kranen, siliconenvoegen van het bad, rubbers, trekkettinkjes, dichtingen van kraankoppen.
  • Vervangen van afsluitkranen die geblokkeerd zijn door ze te weinig te bedienen
  • Deblokkeren van spoelmechanismen
  • Vervangen van de afsluitkranen en aansluitslangen
  • Vervangen van moffen of bochtstukken van wc-afvoeren.
  • Privé-ontstopping van de wc’s (vóór het T-stuk van de aansluiting aan de algemene afvoer van het gebouw)
  • Onderhoud van de kolken van terrassen of binnenplaatsen
  • Ontkalken van boilers, kranen, schuimers, sanitaire leidingen, sanitaire toestellen
  • Vervangen van de aansluitleidingen van de kooktoestellen.
  • Reinigen en vervangen van de filters van de dampkappen
 • Beglazingen
  • Vervangen van gebroken ruiten (ongeacht de oorzaak). Te dekken door een verzekering “glasbreuk”.
 • Bekledingen
  • Onderhoud van vinyl of lino op de vloer met geschikte producten (lijnolie voor lino bijvoorbeeld)
 • Verwarming
  • Deblokkeren van de manuele of thermostatische kranen
  • Ontluchten van de radiatoren
  • Reinigen van de ventilatieroosters (badkamer, wc en keuken)
  • Onderhoud van de muurketels
 • Sloten
  • Vervangen van het slot bij verlies of diefstal van sleutels
  • Deblokkeren van het slot
  • Herstellen van de sloten, deur- en vensterkrukken
  • Met grafiet smeren van de sloten, paumelles en duimen.
  • Vervangen van de cilinders
  • Vervangen van toegangsbadges voor het gebouw in geval van verlies of diefstal.
 • IJzerwerk
  • Vastdraaien van de deurkrukken
  • Vervangen van scharnieren die geforceerd werden door gebrek aan onderhoud (tenzij ze oud zijn)
  • Smeren van de stangen van opengaande ramen
 • Desinfecteren/verdelgen van insecten
  • Gratis indien het om een vraag van de Stad Brussel gaat.
  • Betalend bij een interventie van een privéfirma.
 • Elektriciteit
  • Vervangen van de stopcontacten, schakelaars, zekeringen, uitschakelautomaten, lampen, lamphulzen
  • Vervangen van de belknoppen op de bordessen, indien de schade het gevolg is van vandalisme of toeval (behalve ouderdom)
  • Versterken van de teller door Sibelga
  • Vervangen van zekeringen door uitschakelautomaten in het elektriciteitskastje dat in van SIBELGA
  • Plaatsen van een “SFR” aansluitdoos (vroeger “Numericable”)
 • Schrijnwerk
  • Vervangen van de riemen van rolluiken

 

Properheid

Afval sorteren is verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat laat toe om een groot gedeelte van het afval te recycleren en om bepaalde materialen te hergebruiken. Daartoe moet u:

 • ofwel gekleurde vuilniszakken gebruiken,
 • ofwel (in grote gebouwen) uw afval in de containers gooien.

Welke zakken of containers moet u gebruiken?

Grof huisvuil : tapijten, matrassen, meubels, koelkasten, fietsen…?

Er bestaan verscheidene oplossingen om u hiervan te ontdoen:

Om evidente redenen verbonden aan de netheid en de veiligheid, is het verboden om:

 • grof huisvuil of vuilniszakken te plaatsen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw (bordessen, kelders, elektriciteits- of gaslokalen).
 • grof huisvuil of vuilniszakken op te slaan op de terrassen.

Het is ook verboden om gevaarlijke, ontvlambare, ontplofbare, ongezonde of hinderlijke stoffen af te zetten in het gebouw. Het is streng verboden om brood (of ander afval) uit de vensters te gooien.

 

Badges

Om bepaalde gebouwen te betreden is een badge nodig.

Elk lid van het gezin dat in de woning ingeschreven is (vanaf 10 volledige jaren) heeft recht op een toegangsbadge. Alleenstaanden die een badge voor een medische verzorger nodig hebben, moeten die schriftelijk aanvragen bij het Sociaal Departement.

Bij verlies of beschadiging van de badge, verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met het Technisch Departement om de badge te deactiveren. Een defecte badge die in goede staat verkeert, wordt gratis vervangen. Het vervangen van een beschadigde of verloren badge is betalend.