U bent hier: OnthaalHuurder

Sociale actie

Sociale begeleiding

De huurders worden opgevolgd door de maatschappelijk assistenten. Deze hebben als voornaamste opdrachten:

 • Begeleiding bij sociale en administratieve stappen:
  • administratieve wijziging
  • mutatie
  • herhuisvesting tijdens de uitvoering van werken in de appartementen
  • enz.
 • Emotionele ondersteuning.
 • Begeleiding in geval van financiële moeilijkheden en huurachterstallen.
 • Buurtconflicten vermijden of proberen te verhelpen als de dialoog werd verbroken en doorverwijzen naar de bevoegde diensten.
 • Algemene informatie over de woning:
  • voorkomen van condensatieproblemen,
  • toepassen van energiebesparende maatregelen,
  • huurrechten en -plichten, enz.
 • Bijstand aan bijzonder kwetsbare huurders (ouderen, zieken, gehandicapten enz.).
 • Hulp bij het verzamelen van de documenten in het kader van de jaarlijkse herziening van de huur.
 • Individuele opvang van nieuwe huurders.

Naast het individuele sociale werk, beschikt de Brusselse Woning over collectieve maatschappelijk werkers. Zij hebben als opdracht om naar de collectieve behoeften van de huurders te luisteren en samen met hen na te gaan hoe een antwoord kan worden geformuleerd De maatschappelijke werker stapt dus bij diverse gelegenheden spontaan naar de huurders toe. Het doel van deze ontmoetingen is de bewoners beter te leren kennen, om te bekijken op welke manier zij zich willen inzetten voor het verbeteren van hun leefomgeving, waarbij er steeds op gelet wordt dat eenieder gerespecteerd wordt.

ARHUU

Er is momenteel geen arhuu in Brusselse woning.

Projecten voor sociale cohesie (PSC)

De PSC zijn projecten die gebaseerd zijn op een partnerschap tussen een vereniging en de Brusselse Woning.

Het doel van deze projecten is om de banden tussen de huurders van een woningsite te bevorderen, evenals de communicatie tussen de huurders en de Maatschappij, via diverse acties:

 • Koffiepauze,
 • Vergadering met de bewoners,
 • Animaties met de volwassenen en de kinderen,
 • Steun aan de huurders bij het opzetten van projecten.

Hierna vindt u de lijst van de PSC verbonden aan de Brusselse Woning:

PSC “Minimen”

PSC “Houthulst-Werfkaai”

PSC “Krakeel”

PCS “Pottenbakkers-Gier”

PSC “Papenvest”

PSC “Radijzen-Marollen”

PSC “Versailles-Mariëndal”

 • Adres: Beizegemstraat, 131 te 1120 Neder-over-Heembeek
 • Tel : 0487/76.31.61
 • E-mail : pcsvvm@coindescerises.be