Inhuldiging van de Parochiesite

16 maart 2018 - 15:53

Khalid ZIAN en Michel GUILLAUME, Voorzitter en Algemeen Directeur van de Brusselse Woning hebben de Parochiesite in Haren officieel ingehuldigd in het bijzijn van Dhr. Philippe CLOSE, Burgemeester van de Stad Brussel, Mevrouw Faouzia HARICHE (Schepen), Dhr. Philippe BOLAND, vertegenwoordigster van de Minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd is voor Huisvesting en Dhr. Yves LEMMENS, Algemeen Directeur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

>> meer info

 

 

ingedeeld in :