U bent hier: OnthaalKandidaat

Intrede in de woning

Huurcontract

Het huurcontract is een document dat de eigenaar en de huurder bindt en een gedetailleerd overzicht van de rechten en plichten van eenieder geeft. Alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Brussel gebruiken hetzelfde huurcontract.

Sinds 2013 is de huur van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen huur voor het leven meer: het is een huurcontract van 9 jaar, hernieuwbaar.

Het Huishoudelijk reglement van de Maatschappij maakt ook deel uit van dat contract.

Bij de ondertekening van uw huurcontract, krijgt u een onthaalmap, die het volgende bevat:

 • de nuttige telefoonnummers en contactpersonen bij de maatschappij,
 • advies voor het onderhoud van de woning,
 • het gedetailleerd overzicht van de huur, enz.

 

Huurwaarborg

Alvorens uw woning te mogen betrekken, moet u een huurwaarborg samenstellen. Het doel ervan is om de uitvoering van uw verplichtingen te waarborgen tot aan het einde van het huurcontract. Het bedrag van de waarborg wordt berekend op basis van de huur. De waarborg mag echter niet lager zijn dan 413,42€, noch hoger dan 1.240,25€ (bedragen op 1/1/2016).

De huurwaarborg komt overeen met:

 • 2 maanden van uw werkelijke huur indien u contant betaalt,
 • 3 maanden van uw werkelijke huur indien u een betalingsplan vraagt,
 • Nul euro indien u over een borgbrief van het OCMW beschikt.

De waarborg zal door ons op een bankrekening op uw naam geplaatst worden, na ondertekening van de documenten.

Aan het einde van uw contract, krijgt u de huurwaarborg terug (met eventuele intresten):

 • indien men vaststelt dat de woning goed onderhouden werd en
 • indien uw huurdersrekening geen schulden vertoont

Als dat wel het geval is, dan zullen de bedragen die nodig zijn voor de herstelling van de schade die, op basis van de plaatsbeschrijving, aan u kan worden toegeschreven, afgetrokken worden van de waarborg.

 

Plaatsbeschrijving

Na afspraak met het Technisch Departement zullen er twee plaatsbeschrijvingen opgesteld worden:

 • Bij uw intrek in de woning bij het begin van uw huurcontract
 • Wanneer u verhuist en uw woning verlaat

Doel: de precieze staat van de woning beschrijven. Daarna zullen de twee plaatsbeschrijvingen vergeleken worden opdat enkel de schade die u zou hebben veroorzaakt aan u gefactureerd wordt.

Bij de plaatsbeschrijving zullen de standen van de water-, gas- en elektriciteitsmeters en de eventuele calorimeters van de radiatoren opgenomen worden.

 

Administratieve stappen

Bij uw intrek in de woning moet u een aantal stappen ondernemen.

 • Contact opnemen met uw energieleverancier (gas en elektriciteit). Het is belangrijk om dat snel na overhandiging van de sleutels te doen. Indien de maatschappij Sibelga verbruik zonder contract vaststelt in uw woning, dan zal ze uw meters afsluiten binnen een termijn van ongeveer één maand. In dat geval zullen de kosten van heropening (+/-150 €) voor uw rekening zijn.
 • Naar het gemeentebestuur gaan om uw adreswijziging te melden
 • Uw briefwisseling laten doorsturen door de post
 • Uw adreswijziging meedelen aan:
  • uw werkgever,
  • uw bank,
  • uw ziekenfonds,
  • uw verzekeraar, enz.

 

Verzekeringen

Waarom een verzekering nemen? Omdat een huishoudelijk ongeval iedereen kan overkomen. Een overlopend bad, een lekkende wasmachine, een kookpan die vergeten is op het vuur… Dit soort incidenten kan schade veroorzaken aan uw eigendommen, aan de eigendommen van uw buren, om nog maar te zwijgen over de veroorzaakte lichamelijke letsels U kunt dus aansprakelijk gesteld worden.

De verzekeringspolis dekt het volgende:

 • de huurdersaansprakelijkheid van de bewoners voor glasbreuk, waterschade en verhaal tegenover derden.
 • de inboedel van uw woning voor brand en aanverwante risico’s, en waterschade

De Brusselse Woning beschikt over een verzekering voor haar gebouwen: U hoeft dus niet verzekerd te zijn voor de muren, vloeren en plafonds van uw woning, maar enkel voor de inboedel ervan. Bovendien moet u aan uw verzekeraar melden dat de Brusselse Haard over een clausule van afstand van verhaal beschikt in geval van een schadegeval (dat kan uw verzekeringskosten sterk verminderen). Denk eraan om uw parkeerplaats en kelder mee te laten opnemen in het verzekeringscontract.

U kiest zelf de maatschappij waarmee u een contract wilt sluiten. Wij raden u aan om verscheidene maatschappijen te raadplegen en diegene te kiezen die u de beste voorwaarden biedt.