U bent hier: OnthaalKandidaat

Toewijzing

Voorstel van woning (toewijzing)

De toewijzing van een woning hangt af van de voorkeurrechten, die gebaseerd zijn op:

  • het aantal jaren wachttijd en
  • de kenmerken van het gezin

De kandidaat met het grootste aantal voorkeurrechten krijgt de woning toegewezen die overeenkomt met zijn gezinssamenstelling.

Wanneer u boven aan de wachtlijst van de kandidaten komt, zal, indien een woning vrijkomt die aangepast is aan uw gezinssamenstelling, één van de huisvestingsmaatschappijen die u gekozen hebt u per aangetekende brief een toewijzing van woning sturen.

U zult worden uitgenodigd om de voorgestelde woning te bezoeken. Na het bezoek aan de woning, moet u binnen de 8 dagen antwoorden:

  • Indien u de woning aanvaardt, zal een afspraak vastgelegd worden om het huurcontract te ondertekenen.
  • Indien u de woning weigert, moet u uw weigering schriftelijk motiveren.  De redenen van die weigering zullen door de Brusselse Woning en de sociaal afgevaardigde van de BGHM beoordeeld worden. Enkel motieven om dringende redenen worden in aanmerking genomen. Vervolgens zult u per brief meegedeeld worden of uw aanvraag gehandhaafd of geschrapt wordt.

Hoe lang moet men op een sociale woning wachten?

Meer dan 40.000 kandidaat-huurders wachten op een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wachttijd varieert in functie van het type van woning maar bedraagt in elk geval verscheidene jaren.

Door de economische conjunctuur is de vraag naar sociale woningen de voorbije jaren sterk gestegen. Daardoor verblijven de sociale huurders ook langer in de woningen, terwijl deze woningen vroeger slechts een springplank waren naar de privésector. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod, wat de wachtlijsten aanzienlijk verlengt.

Bijvoorbeeld:

  • Voor studio : ongeveer 9 jaar
  • Voor een woning met 1 kamer : ongeveer 9 jaar
  • Voor een woning met 2 kamers : ongeveer 10 jaar
  • Voor een woning met 3 kamers : meer dan 12 jaar

Geduld is dus de boodschap. U zult begeleid worden door het Departement Kandidaten, dat u zal ondersteunen bij alle stappen die ondernomen moeten worden om een woning toegewezen te krijgen.