U bent hier: OnthaalMaatschappij

Departementen

Departementen

Vijf departementen van de Brusselse Woning staat rechtstreeks tot uw dienst:

Die vijf departementen zijn te bereiken via telefoon en tijdens de permanenties van het onthaal.

Er zijn nog andere departementen die de goede werking van de maatschappij mogelijk maken, maar die staan niet rechtstreeks in contact met de huurders:

 • Human Resources: personeelsbeheer
 • Investeringen: opvolging van bouwwerken en renovaties van het vastgoedpatrimonium
 • Financiën: financieel beheer van de maatschappij
 • Organisatie & Kwaliteit: interne organisatie van de maatschappij, implementatie van de kwaliteitsborging, communicatie

 

KANDIDATEN

Picto candidats

 • U wenst u in te schrijven om een sociale woning aan te vragen?
 • U bent kandidaat en wilt uw dossier actualiseren of informatie vragen?
 • U hebt net een voorstel van woning ontvangen?
 • U bent al huurder, maar wilt verhuizen naar een andere woning?
 • U wilt een garage of een kelder huren?

Het Departement Kandidaten houdt zich voornamelijk bezig met de kandidaten voor sociale woningen van wie de Brusselse Woning de referentiemaatschappij is.

Als huurder kunt u ook een beroep doen op deze dienst om de verbreking van het huurcontract van uw woning te melden, een mutatie aan te vragen of een garage te huren.

 

TECHNISCH

Picto technique

 • U hebt een technisch probleem in uw woning of in uw gebouw?
 • U was het slachtoffer van een schadegeval in uw woning (brand, waterschade…)?
 • U hebt een vraag over een plaatsbeschrijving?
 • U wilt een nieuwe ingangsbadge krijgen?

Het Technisch Departement treedt op uw verzoek op. Het ziet in het algemeen ook toe op het goed onderhoud van het patrimonium.

 

BOEKHOUDING HUURDERS

Picto compta locataires

 • U bent huurder en wenst een wijziging in uw situatie aan te geven (gezinssamenstelling, verzoek tot samenwonen, wijziging van uw inkomsten…)?
 • U moet documenten indienen voor de jaarlijkse huurherziening?
 • U hebt vragen over de berekening van uw huur of van uw huurlasten?

Het Departement Boekhouding beheert alle financiële bewegingen met betrekking tot de huurders:

 • afrekeningen van lasten en verbruiken,
 • berekening en herziening van de huur,
 • huurwaarborg, enz.

 

GESCHILLEN

Picto contentieux

 • U moet een achterstallige betaling melden?
 • U wenst een betalingsplan om uw schulden aan te zuiveren?
 • U bent opgeroepen in het kader van een financieel geschil, een geschil met betrekking tot gedrag of buurt?

Het Departement Geschillen beheert betalingsproblemen (achterstallen, schulden, afbetalingsplan), en inbreuken op het huishoudelijk reglement (HR) of de contractuele verplichtingen ten aanzien van de Brusselse Woning en de andere huurders.

 

SOCIAAL

Picto social

 • U ondervindt moeilijkheden, en wenst een maatschappelijk werker te spreken?
 • U wenst hulp bij uw administratieve stappen?
 • U hebt begeleiding nodig om een collectief project tot een goed einde te brengen?

De maatschappelijk werkers luisteren naar u en helpen u om uw sociale, administratieve, buurtmoeilijkheden… op te lossen. Net als dokters of advocaten zijn ze onderworpen aan het beroepsgeheim, wat de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen waarborgt.

 

U wenst contact op te nemen met één van deze diensten? Zie de pagina Onthaal | Contact.