Schorsing van de ARHUU

04 maart 2019 - 14:37

We mededelen U dat de ARHUU (Adviesraden van de huurders) van de Brusselse Woning werd geschorst door beslissing van de BGHM met ingang van 12/02/2019.

ingedeeld in :