Diensten

Vijf diensten van de Brusselse Woning staat rechtstreeks tot uw dienst:

Die vijf diensten zijn te bereiken via telefoon en tijdens de permanenties van het onthaal.

Er zijn nog andere departementen die de goede werking van de maatschappij mogelijk maken, maar die staan niet rechtstreeks in contact met de huurders:

  • Human Resources: personeelsbeheer
  • Financiën: financieel beheer van de onderneming en beheerscontrole
  • Investeringen: opvolging van bouwwerken en renovaties van het vastgoedpatrimonium
  • Interne Organisatie: interne organisatie en IT
  • Communicatie: externe en interne communicatie
  • General Management: directie, secretariaat, rechtskundige en kwaliteitsbeheer

KANDIDATEN

Picto candidats

De Dienst Kandidaten houdt zich voornamelijk bezig met de kandidaten voor een sociale woning voor wie de Brusselse Woning de referentiemaatschappij is.

Als huurder kunt u ook een beroep doen op deze dienst om de opzegging van het huurcontract van uw woning te melden of een mutatie (verhuis) aan te vragen.

02/435.28.01

candidat@lbw.brussels

TECHNIEK

Picto technique

De Technische Dienst voert interventies uit op uw verzoek. Hij ziet in het algemeen ook toe op het goed onderhoud van het patrimonium.

02/435.28.02 technique@lbw.brussels

BOEKHOUDING

Picto compta locataires

De Dienst Boekhouding beheert de financiële bewegingen in verband met de huurders (behalve de technische doorfacturaties):

  • Afrekeningen van lasten en verbruiken,
  • Berekening en herziening van de huur,
  • Huurwaarborg, enz.
02/435.28.03 locataires@lbw.brussels

GESCHILLEN

Picto contentieux

De Dienst Geschillen beheert betalingsproblemen (achterstallen, schulden, afbetalingsplan), en inbreuken op het huishoudelijk reglement (HR) of de contractuele verplichtingen ten aanzien van de Brusselse Woning en de andere huurders.

02/435.28.04 contentieux@lbw.brussels

SOCIAAL

Picto social

De maatschappelijk assistenten luisteren naar u en helpen u om uw sociale, administratieve, buurtmoeilijkheden… op te lossen. Net als dokters of advocaten zijn ze onderworpen aan het beroepsgeheim, wat de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen waarborgt.

02/435.28.05 social@lbw.brussels