Op woensdag 29 mei zijn onze telefonische permanenties opgeschort.
Contact
Sluit

Technisch

Neem bij technische problemen contact op met onze Technische Dienst, liefst telefonisch of via e-mail.

Om technische incidenten in de gemeenschappelijke ruimten te melden (defecte lift, elektriciteit, vandalisme, toegangscontrole van het gebouw, diefstal van brandblussers, enz.), kunt u contact opnemen met uw conciërge, die als tussenpersoon met onze technische dienst zal optreden.

Om de aanwezigheid van ongedierte (muizen, wantsen, kakkerlakken…) te melden, kunt u dit formulier invullen om de ontsmetting van uw woning aan te vragen.

Noodgevallen

Bij technische noodgevallen buiten onze telefoontijden dient u onze technische dienst te bellen

TECHNISCHE PROBLEMEN - HERSTELLINGEN

Wat is een technisch noodgeval?

 • Defecte verwarming tijdens de winter
 • Breuk van water- of verwarmingsleiding
 • Rioolwaterback-up in de woning
 • Stroomuitval in het hele gebouw
 • Schade ten gevolge van brand
 • Ernstige schade ten gevolge van stormweer
 • Zware waterinfiltratie bij een onweer

Deze wachtdienst doet dus enkel interventies bij dringende kwesties.

De Brusselse Woning heeft een arbeider naar mij gestuurd om de herstellingen uit te voeren. Wie betaalt dat?

Sommige herstellingen zijn ten laste van de huurder, andere ten laste van de eigenaar. We raden u aan om de rubriek “Wie betaalt wat” te raadplegen om na te gaan wie de meest frequente herstellingen voor zijn rekening moet nemen. ». De verdeling van de kosten tussen huurder en verhuurder leeft de jurisprudentie en de gebruiken ter zake na. Meer details en bijzondere gevallen bij onze Technische Dienst.

Meer info

Mag ik bepaalde herstellingen zelf uitvoeren?

De zogenaamde “huurherstellingen” vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder, die een beroep mag doen op een firma naar keuze. Wij zullen deze herstellingen niet voor onze rekening nemen. Grotere problemen moeten echter verplicht aan de Brusselse Woning worden gemeld. Om te weten of deze werken voor rekening van de huurder of de eigenaar zijn, verwijzen we naar “Wie betaalt wat”.

Een ervaren doe-het-zelver kan sommige kleine werken zelf uitvoeren. Raadpleeg onze technische gids “Tips en tricks” en volg het stappenplan.

U kunt ook contact opnemen met de vzw MULTIJOBS op het nummer 02/262.31.58, die u vooraf een offerte zal bezorgen (12€/uur).

De lift is defect, wat moet ik doen?

Neem contact op met de Technische Dienst of uw conciërge om het probleem te melden.

Als u vastzit in de lift volstaat het om op de kooioproepknop te drukken om rechtstreeks in contact te komen met de liftinstallateur; deze moet binnen het half uur ingrijpen. Als hij deze termijn niet kan naleven, dan zal hij de brandweer vragen om in te grijpen.

Ik ben mijn badge kwijt of mijn badge werkt niet meer, wat moet ik doen?

Neem contact op met de Technische Dienst:

 • Als uw badge defect is, maar nog in goede staat, dan krijgt u gratis een nieuwe badge.
 • Als uw badge verloren of beschadigd is:
  • u ontvangt een nieuwe badge tegen betaling van 30 € (via uw volgende huurafrekening)
  • Gelieve ons de kleur van de verloren badge door te geven (of het gegraveerde nummer), want elk gezinslid (dat minstens 10 jaar oud is) heeft een andere kleur van badge.

Hoe kom ik te weten of er een waterlek is in mijn woning?

Neem de stand van uw watermeter op voordat u gaat slapen. Verbruik daarna geen water meer (wc-spoeling, wastafel, enz.).

Wanneer u wakker wordt, neemt u opnieuw de meterstand op. Als het cijfer identiek is, dan hebt u geen lek. Als het cijfer verschillend is, dan zit u met een lek.

Indien er na deze test een lek blijkt te zijn, neem dan contact op met de Technische Dienst voor een herstelling. De snelheid van de interventie hangt af van de beschikbaarheid van onze arbeidersregie.

In afwachting van de interventie moet u uw afsluitkraan dichtdraaien (schell-kraan) of uw watermeter afsluiten.

Let wel: sommige loodgieterijwerken zijn ten laste van de huurder (vlotter van de wc-spoelbak, ontkalking, kraandichtingen en -koppen, enz.)

Vivaqua voorziet een specifiek tarief bij grote lekken. Meer info: tarief voor lekken – VIVAQUA

Er is ongedierte (muizen, wantsen, kakkerlakken…) bij mij, wat moet ik doen?

Wend u tot de Technische Dienst om te vragen om uw woning te desinfecteren.

Daarvoor zult u een formulier moeten ondertekenen.Formulier voor woningsontsmetting

De opvolging zal verschillen naargelang het type van schadelijke dieren:

 • Behandeling tegen muizen, ratten en kakkerlakken: Vul gewoon het bovenstaande formulier in.De aanvraag zal worden overgemaakt aan de gratis dienst van de Stad Brussel, die onmiddellijk contact met u zal opnemen (1 of 2 bezoeken)
 • Behandeling tegen wantsen: Als u in het bovenstaande formulier bedwantsen selecteert, wordt u gevraagd uw e-mailadres in te voeren. U ontvangt een e-mail met een specifiek formulier dat u moet invullen. De aanvraag zal worden toevertrouwd aan een private firma die rechtstreeks contact met u zal opnemen om de datums van de bezoeken vast te leggen (controle + 2 tot 4 behandelingen). Als er geen levende wants wordt aangetroffen, dan zullen de verplaatsingskosten voor uw rekening zijn.

Wantsen zijn zeer invasief en kunnen een volledig gebouw contamineren. Het is dus belangrijk om snel te handelen door ons de aanwezigheid van wantsen te melden. Als u een tweedehands meubel of matras koopt, vergewis u er dan van dat ze geen bedwantsen herbergen.

TECHNISCHE TIPS EN TRICKS

Hoe ontlucht ik een radiator? Hoe ontstop ik een gootsteen? Hoe deblokkeer ik een thermostatische kraan?

Om u te helpen bij het onderhoud of de herstelling van bepaalde elementen ten laste van de huurder, hebben wij een technische gids met de titel “Tips en Tricks” uitgegeven.

U vindt er tips die stap voor stap worden uitgelegd om de meest courante, eenvoudige onderhoudshandelingen uit te voeren. Door dit klein onderhoud zelf te doen, spaart u de kostprijs van een interventie uit.

Technische gids Tips & Tricks

VOCHT

Hoe zie ik het verschil tussen condensatie en infiltratie?

Als u plots geelachtige vlekken op uw muren of plafonds ziet verschijnen, dan gaat het waarschijnlijk om een lek of om infiltratie. Verwittig in dat geval de Technische Dienst.

Condensatie houdt verband met het vochtgehalte in de woning. Ze wordt gekenmerkt door zwarte vlekjes op de muren. Die vlekjes bevinden zich gewoonlijk rond de vensters, in de hoeken van de kamers, aan het plafond en achter meubels. Het gaat dan om oppervlakkige zwammen, in het algemeen schimmels genoemd.

Hoe condensatie beperken?

 • Verwarm uw woning voldoende.
 • Zorg voor een goede ventilatie (vensters openzetten of mechanische ventilatie afhankelijk van uw woning)
 • Zet geen meubels voor de radiatoren en ook niet rechtstreeks tegen de muren (frontzijde).
 • Vermijd waterdamp:
  • Verlucht de badkamer na elke douche
  • Zet een deksel op de kookpotten.
  • Zet de dampkap aan bij het koken.

Hoe ontdoe ik me van schimmels?

Verwijder de schimmels met een spons gedrenkt in een antibacterieel reinigingsmiddel (type Dettol). Vergeet niet om het product te verdunnen volgens de gebruikshandleiding. Herhaal de operatie indien nodig. In geval van vlekken op behangpapier:

 • Wrijf de schimmels weg met een droge doek
 • Veeg zachtjes over de vlekken met een doek die gedrenkt is in antibacterieel reinigingsmiddel
 • Droog onmiddellijk af

VEILIGHEID

Gasgeur, wat moet ik doen?

Als u een gasgeur waarneemt in uw keuken, sluit dan onmiddellijk de gaskraan achter uw gasfornuis.

Als de geur afkomstig is van uw individuele verwarmingsketel, sluit dan ook de gastoevoerkraan (gele leiding), ventileer de lokalen en neem contact op met onze Technische Dienst of de wachtdienst.

Als de geur aanhoudt, bel dan naar 0800/19.400 (noodnummer van Sibelga).

 • Zet alle deuren en vensters open (het gas vermengt zich met de lucht, wat het gevaar zal verkleinen).
 • Maak geen vonken, gebruik geen elektrische schakelaar, lucifer of sigaret.
 • Verwittig de buren indien u in een appartement woont.
 • Verlaat het gebouw via de nooduitgangen of de trappen, maar niet via de liften.

Rookdetector: onderhoud en vervanging

Als uw detector goed werkt, dan knippert er om de minuut een rood lampje. Als dat niet het geval is, druk dan gedurende vijf seconden op de testknop, hij moet piepen. Als dat niet werkt, neem dan contact op met onze Technische Dienst op het nummer 02/435.28.02.

Als uw detector een regelmatige “biep” laat horen, dan is de batterij bijna plat. Een technicus zal gratis een nieuwe detector bij u komen plaatsen (indien er geen detector is of indien deze naar behoren werkt, zullen de kosten voor uw rekening zijn.)

INTRATONE PARLOFOONSYSTEEM

Wat als de intercom uw nummer niet belt en/of uw naam niet verschijnt ?

Neem contact op met de Technische Dienst om uw GSM-nummer en uw naam door te geven.

Hoe werkt de Intratone intercom ?

Hoe schakel u de oproep gesprek door naar uw secundaire nummer ?

De intercom is standaard geparametreerd om na de 4e beltoon door te schakelen naar het tweede nummer. Als de oproep niet wordt doorgeschakeld, dan betekent dat gewoonlijk dat uw voicemail vóór deze 4e beltoon ingeschakeld wordt en dus de doorschakeling verhindert. Controleer eerst of uw voicemail niet te vroeg opneemt en wijzig desgevallend de instellingen.

Wat moet u doen als u de oproep niet ontvangt en hij gaat direct naar uw voicemail ?

Onze intercom gebruikt een oproepnummer met 10 of 14 cijfers, dat gemakkelijk als een ongewenste oproep kan worden beschouwd. Indien de oproep direct op uw voicemail belandt, dan moet u in de instellingen van uw telefoon controleren of het nummer van de intercom niet geblokkeerd is. De intercoms gebruiken een nummer van de vorm +337000xxx.

 

Voor telefoons van het type Apple IOS:

 • Open “Instellingen”

 • Vervolgens “Telefoon”

 • En ten slotte “Geblokkeerde contacten”

 

Voor telefoons van het type Android:

De methode verschilt naargelang het merk, maar is gewoonlijk als volgt:

Druk op de toets

Vervolgens op het pictogram

En daarna op “Instellingen” en “Nummers blokkeren” of “Aannemen” en het nummer dat begint met +337000xxx deblokkeren.

 

 

Wat te doen als u de deur niet kunt openen na het ontvangen van de oproep ?

Blijf aan de lijn, keer terug naar de cijfertoetsen en druk op * of 1.

INRICHTING VAN MIJN WONING

Mag ik een paraboolantenne installeren (televisie)?

Het is verboden om een paraboolantenne aan de gevel, op het terras of op het dak te bevestigen.

U mag wel een kleine parabool installeren op uw balkon of terras, als die onzichtbaar is vanaf de voet van het gebouw of vanaf de straat (Maximaal toegelaten hoogte = 60cm).

Mag ik mijn bad omvormen tot een douche of omgekeerd?

Nee, dat soort werken is niet toegelaten. Als dat echt problemen stelt, kunt u best contact opnemen met de Sociale Dienst (02/435.28.05).

Het is echter wel toegelaten om toebehoren te plaatsen die het nemen van een bad vergemakkelijken, zoals handgrepen, een draaiende badzit, enz.

Bijzonder geval voor de woningen met “zitbaden” (kleiner dan 160 cm):

 • Het is toegelaten om het bad om te vormen tot een douche, maar de kosten zullen voor 2/3 voor uw rekening zijn (reken ongeveer 1.500 €).
 • Wij zullen deze werken bestellen, maar de kosten en de te ondernemen stappen in verband met de werken komen volledig voor uw rekening.
 • Indien dat bij onze Dienst Geschillen (02/435.28.04) wordt aangevraagd, kan een afbetalingsplan worden toegestaan.
 • Om te weten of u voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een PHARE-subsidie (voor personen met een handicap), moet u de dienst PHARE of onze Sociale Dienst raadplegen. Als de bewoner recht heeft op een PHARE-subsidie (of een subsidie van een andere overheidsinstantie), dan dragen wij niet bij in de verbouwingskosten.
 • De offerte en het ontwerpplan zullen door onze Technische dienst moeten worden goedgekeurd.

Mag ik gordijnen hangen?

Ja, de woningen zijn meestal uitgerust met een dubbele rail voor vitrages en overgordijnen. Als dat niet het geval is, hebt u de toelating om een dubbele rail aan te brengen op het plafond of een vaste stang aan de muur te bevestigen. De technische dienst kan u advies geven over het meest geschikte systeem (roede, rail).

Het is verboden om gaten te boren in de ramen.

Mag ik kaders ophangen aan de muren?

Ja. Neem contact op met de Technische Dienst voor advies over geschikte bevestigingen in functie van de drager.

Mag ik nieuwe elektrische stopcontacten toevoegen in mijn woning?

Nee. Het is streng verboden om een stopcontact toe te voegen omdat de installatie dan “niet conform” wordt. Stekkerdozen zijn toegelaten, maar wel met een schakelaar.

Mag ik het behangpapier veranderen of de muren schilderen?

Behangpapier wordt afgeraden want wantsen verstoppen zich er graag achter.

Enkel acryl- en latexverven zijn toegelaten (olieverf is verboden). Wanneer u uw woning zult verlaten, zullen de muren in lichte kleuren geschilderd moeten zijn.

Het is ook verboden om de ramen en binnendeuren te schilderen, net als de wandkasten.

SCHADEGEVAL & VANDALISME

Wat moet ik doen bij een schadegeval (brand, waterschade, gebroken ruiten)?

Verwittig onmiddellijk de Technische Dienst op het nummer 02/435.28.02.

Neem contact op met uw verzekeraar binnen een termijn van maximum 5 dagen na het optreden van de schade.

Bel bij hoogdringendheid (brand, gewonden) naar het nummer 112 (gratis nummer).

 • Als de schade louter onroerend is (muren, plafonds, vloeren), en er geen schade is aan uw meubilair:
  • Neem contact op met de Technische Dienst om een verzekeringsdossier te openen.
   Als de schade op meer dan 1.000 wordt geraamd, dan openen wij een verzekeringsdossier (bedrag verbonden aan onze franchise). De Brusselse Woning zal alle werken om de decors in goede staat te herstellen voor haar rekening nemen indien haar aansprakelijkheid bewezen is (infiltratie via gevel, dak, breuk van leidingen of overstroming, brand).
 • Indien u schade aan roerende goederen hebt (tapijt, meubels, elektrische toestellen, kleding, enz.) :
  • Neem contact op met uw maatschappij huurdersverzekering die uw verlies zal vergoeden (u moet een “verliesstaat” opmaken en de prijs van elk beschadigd voorwerp vermelden (+ factuur indien mogelijk). Uw verzekeringsmaatschappij zal deze vergoeding verhalen op onze verzekering indien wij aansprakelijk gesteld worden.

Let wel:
Ter herinnering: elke huurder moet worden gedekt door een huurdersverzekering (zie huurovereenkomst en ons Huishoudelijk Reglement).

Wat moet ik doen bij vandalisme?

Wanneer een daad van vandalisme wordt gepleegd op de deuren, de brievenbussen, enz., moet u een klacht indienen bij de Politie en een kopie van het PV van de politie per email naar de Technische Dienst sturen. Dan kunnen we de herstellingskosten voor onze rekening nemen.

Bijzonder geval: breuk van buitenbeglazingen ten gevolge van vandalisme:

 1. Dien klacht in bij de Politie en laat de beglazing vervolgens herstellen.
 2. Stuur de factuur van de interventie + het PV van de politie naar uw verzekeringsmaatschappij om een terugbetaling te krijgen.
 3. Als uw verzekeraar de terugbetaling weigert, stuur ons dan deze weigeringsbrief samen met het PV van de politie.

VUILNISBAKKEN EN GROF HUISVUIL

Hoe kom ik te weten op welke dagen de vuilnisbakken worden opgehaald?

U vindt hierna de dagen waarop de vuilzakken worden opgehaald op de verschillende adressen: https://www.arp-gan.be/nl/ophaalkalender.html
Gelieve deze kalender na te leven om de straten netjes te houden!

Hoe sorteer ik het afval?

Afval sorteren is verplicht (witte, blauwe, gele zakken). Het sorteren van organisch afval (oranje zak) is niet verplicht. Om te weten welk afval in de welke vuilnisbak moet worden gedeponeerd: Sortering | Net Brussel (arp-gan.be)

Wat doe ik met mijn grof huisvuil (oude meubels, elektrische huishoudtoestellen…)?

Diensten van Net Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Voor de ophalingen:

 • U geniet van een gratis ophaling van 3m³ grof huisvuil per jaar en per gezin (meubels, elektrische huishoudtoestellen, decoratie…).
  • De  minimale hoeveelheid voor de verplaatsing van een vrachtwagen bedraagt 1m³.
  • Elke bijkomende m³ grof huisvuil wordt  gefactureerd aan 27,23€/m³ incl. btw met een maximum van 5m³.

​Een afspraak maken:

 • Inlichtingen en afspraken worden enkel telefonisch verkregen via het nummer 0800/ 981.81.

Nieuwe dienst van de stad Brussel

Elk huishouden dat op het grondgebied van de Stad Brussel woont (1000, 1020, 1120, 1130), kan een ​​afspraak maken voor de ophaling van grof huisvuil aan huis.

Elk huishouden kan één keer per jaar een afspraak maken voor de ophaling van maximaal 2m3 grofvuil aan huis.

Een afspraak maken:

OVERDRACHT EN OPENING VAN METERS

Hoe wordt mijn waterverbruik gefactureerd?

Er zijn twee mogelijke situaties, naargelang de gebouwen:

 • De meter behoort toe aan Vivaqua:
  wij bezorgen hen uw gegevens met de meterstand die werd opgenomen bij de plaatsbeschrijving bij intrede. Uw waterverbruik zal door Vivaqua gefactureerd worden.
 • De Brusselse Woning is eigenaar van de watermeter (doorgangsmeter):
  wij factureren de provisies in uw huurafrekening. Volgens het door Vivaqua opgenomen verbruik wordt er aan het einde van het jaar een jaarlijkse afrekening opgesteld.

Hoe wordt mijn elektriciteitsverbruik gefactureerd?

De distributie en de facturatie worden opgesteld door een private dienstverlener die u zelf mag kiezen. Aarzel niet om de tarieven te vergelijken (Aanbieders.be – meteen het beste product aan de beste prijs of Infor GasElek: Infor GasElek, advies inzake gas en elektriciteit).

– Ofwel informeert u uw huidige energieleverancier over uw adreswijziging zodat hij u elektriciteit blijft leveren.

– Ofwel wilt u van leverancier veranderen. In dat geval moet u uw huidige contract beëindigen door de leverancier minstens 1 maand op voorhand te verwittigen en vervolgens een nieuw contract afsluiten met een maatschappij naar keuze. In beide gevallen moet u hen de EAN-codes van de meters van de oude en de nieuwe woning bezorgen, alsook de meterstanden. U krijgt deze inlichtingen bij de plaatsbeschrijvingen.

Hoe wordt mijn gasverbruik gefactureerd?

Er zijn twee mogelijke situaties, naargelang de gebouwen:

Aarzel niet om onze Diensten te contacteren indien u bijkomende informatie wenst of indien u twijfelt of u de juiste stappen onderneemt.

Wat is een EAN-code?

Een EAN-code identificeert een leveringspunt (een meter), ofwel voor gas, ofwel voor elektriciteit, die zich op een bepaald adres bevindt. In Brussel bestaan alle EAN-codes uit 18 cijfers en beginnen ze met 5414489. U vindt dit nummer op uw factuur of door naar Sibelga te bellen. Deze code is onontbeerlijk bij al uw contacten met uw leverancier of voor elke aanvraag van een interventie op uw aansluitingen of uw meters.

Openingstijden van de loketten
Maandag
Van 13u30 tot 16u00
Dinsdag
Van 13u30 tot 16u00
Woensdag
Gesloten
Donderdag
Van 9u00 tot 11u30
Vrijdag
Gesloten