Op woensdag 29 mei zijn onze telefonische permanenties opgeschort.
Contact
Sluit

Privacy

Verklaring betreffende de bescherming van gegevens (DPO/CSI)

Logement Bruxellois houdt zich aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming).

Meer info in onze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Contact DPO

Indien u een klacht, vraag of bezorgdheid hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, gelieve dan contact op te nemen met onze DPO:

DPO – Brusselse Woning
Vincent BUEKENHOUT
Kardinaal Mercierstraat 37
1000 Brussel
dpo@lbw.brussels

Loonlijst van de leden van de Raad van Bestuur in 2020

Beloning van de leden van de Raad van Bestuur in 2023

Jaarverslag