Kandidaten

Inschrijving

Hoe schrijf ik mij in voor een sociale woning?

Om een sociale huurwoning te huren, moet u zich inschrijven en een inschrijvingsformulier downloaden of aanvragen bij onze Dienst Kandidaten of bij de BGHM. U kunt dit formulier ter plaatse komen afhalen tijdens onze permanenties, of het via brief of e-mail aanvragen. U kunt ook deze brochure downloaden voor meer informatie.

Vul het formulier in. U krijgt de mogelijkheid om verscheidene maatschappijen en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te selecteren.

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Het aanslagbiljet met betrekking tot de inkomsten van het referentiejaar (= 3 jaar voordien) van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn. Bijvoorbeeld: voor een inschrijving in 2024 moet u de inkomens van het jaar 2021 (aanslagjaar 2022) leveren.
 • Alle bewijzen van uw huidige inkomsten (de drie laatste loonfiches, werkloosheid…). Indien één van de leden van het gezin geen inkomen heeft, dan moet hij of zij een verklaring op erewoord leveren dat hij of zij niet over een inkomen beschikt.
 • Eventuele andere bijlagen naargelang uw situatie (zie formulier)

Geef het ondertekende formulier door alle volwassen leden (+18 jaar oud) van het gezein en de bijlagen af bij het loket van onze Dienst Kandidaten of verstuur het per aangetekende brief. 

Wij beschikken over een termijn van 50 dagen om uw dossier na te kijken. U ontvangt per brief de bevestiging dat uw dossier wel degelijk ingeschreven is of, in geval van weigering, de reden waarom uw dossier niet-ontvankelijk geacht wordt.

Wie mag zich inschrijven?

Om zich in te schrijven als kandidaat voor een sociale woning dient men aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen:

 • Geen eigenaar zijn van een onroerend goed.
 • Een bepaald plafond van belastbare netto-inkomsten niet overschrijden (zie het bedrag van die plafonds).
 • In België wonen.
 • Minstens één gezinslid moet ingeschreven zijn bij het bevolkingsregister, of in het vreemdelingenregister (behalve kinderen ten laste);
 • Één enkele inschrijving per persoon.
 • Geen geschil hebben met de Brusselse Woning.

Beheer van de kandidatuur

Welke stappen moet ik ondernemen gedurende de wachttijd?

Gedurende de wachttijd moet u de Dienst Kandidaten binnen de twee maanden verwittigen bij:

 • een adresverandering
 • een verandering van de gezinssamenstelling

Zo kunnen wij uw dossier up-to-date houden en contact met u opnemen.

Elke twee jaar, in de even jaren, zal er een vernieuwing zijn van aanvragen met voldoende punten om in orde te zijn voor een toekenning binnen de volgende twee jaar. In dit geval ontvangt u een brief en moet u de instructies in de brief opvolgen. U hebt drie maanden de tijd om te antwoorden, op straffe van verwijdering van uw dossier.

Wachttijd

Hoe lang moet ik wachten om een sociale woning te krijgen?

Meer dan 50.000 kandidaat-huurders wachten op een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wachttijd varieert in functie van het type van woning, maar bedraagt in elk geval verscheidene jaren en blijft toenemen. Geduld is dus de boodschap.

Bijvoorbeeld (voor de toewijzingen van 2023):

 • Voor een studio of een appartement met 1 slaapkamer: tussen 11 en 12 jaar
 • Voor een appartement met 2 slaapkamers: tussen 12 en 13 jaar
 • Voor een appartement met 3 slaapkamers: tussen 14 en 15 jaar
 • Voor een appartement met 4 slaapkamers: tussen 18 en 20 jaar
 • Voor een appartement met 5 of 6 slaapkamers : meer dan 20 jaar

Woningvoorstel

Hoe verloopt de toewijzing van een woning?

De toewijzing van een woning hangt af van de voorkeurrechten, die gebaseerd zijn op:

 • het aantal jaren wachttijd;
 • de kenmerken van het gezin;
 • het aantal woningen aangepast aan de gezinssamenstelling en de beschikbaarheid ervan.

Wanneer u boven aan de wachtlijst van het Register van de Brusselse Woning staat en er een woning vrijkomt die geschikt is voor uw gezinssamenstelling, zullen wij u via een aangetekende brief een voorstel sturen voor een bezoek aan de aan u toegewezen woning.

U zult dan 8 werkdagen* hebben om de woning te bezoeken en uw antwoord te geven. Na het bezoek aan de voorgestelde woning, raden wij u aan om naar het loket “Kandidaten” te komen om uw antwoord te geven.

 • Als u de woning aanvaardt, dan moet u opnieuw een dossier samenstellen met geactualiseerde documenten en zal er een afspraak worden vastgelegd om het huurcontract te ondertekenen.
 • Indien u de woning weigert, moet u uw weigering schriftelijk motiveren. Let wel: enkel motieven om dringende redenen worden in aanmerking genomen. De redenen van die weigering zullen door de Dienst Kandidaten worden beoordeeld en door de Sociaal Afgevaardigde van de BGHM worden gevalideerd. Als uw weigering niet gerechtvaardigd wordt bevonden, dan zal uw kandidatuur worden geschrapt (= verwijderd uit de lijst van alle maatschappijen waar u bent ingeschreven).

* werkdagen: elke dag behalve zon- en feestdagen.

Welke stappen moet ik ondernemen om de woning te betrekken?

 • De dag van de ondertekening van het huurcontract: neem uw identiteitsdocumenten mee, alsook uw bankkaart om de huurwaarborg te betalen. Als u het Nederlands / Frans niet goed beheerst, aarzel dan niet om aan iemand te vragen om u te vergezellen om belangrijke informatie te vertalen.
 • De sleutels zullen u bij de plaatsbeschrijving worden overhandigd. Die zal uiterlijk plaatsvinden op de laatste dag van de maand die het begin van de huur voorafgaat. U zult telefonisch gecontacteerd worden door onze SVK-cel die een afspraak zal vastleggen.
 • Kies een energieleverancier voor uw nieuwe woning. Uw meterstanden zullen worden opgenomen bij de plaatsbeschrijving bij intrede. Bezorg de overnameformulieren snel aan uw waterleverancier (Vivaqua) en energieleverancier (maatschappij naar keuze).
 • Actualiseer uw verzekeringscontract of ­sluit er een af indien u er nog geen hebt.
 • Geef uw adreswijziging aan bij de gemeente (zelfs als u al in Brussel woonde): https://www.brussel.be/adreswijziging
 • Licht de verschillende instellingen in over uw nieuw adres (bank, werkgever, ziekenfonds…)
 • Enkele weken nadat u bent geïnstalleerd, zal er u een technisch bezoek worden voorgesteld. Het is de gelegenheid om u alle nodige informatie over uw woning te geven en om nota te nemen van eventuele technische problemen.
 • 3 maanden na uw installatie zal u een sociaal bezoek worden voorgesteld. Het is de gelegenheid om al uw vragen te stellen aan en uw maatschappelijk assistent ontmoeten.
Openingstijden van de loketten
maandag
van 13u30 tot 16u
dinsdag
van 13u30 tot 16u
woensdag
Gesloten
donderdag
van 09u tot 11u30
vrijdag
Gesloten
Onze telefonische meldpunten
maandag
Van 9u tot 11u30
dinsdag
Van 9u tot 11u30
woensdag
Van 13u30 tot 16u (behalve kandidaten en boekhouding diensten)
donderdag
Van 13u30 tot 16u
vrijdag
Van 9u tot 11u30 (+ van 13u30 tot 16u alleen voor de technische dienst)