Wie is de Brusselse Woning?

De Brusselse Woning is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die 4.000 sociale woningen beheert op het grondgebied van de Stad Brussel.

Onze opdracht bestaat erin om woningen te verhuren die afgestemd zijn op de behoeften en de inkomens van een bevolkingsgroep die slechts weinig toegang heeft tot de private huurmarkt, waarbij we sociale begeleiding geven om het leven van de huurder in zijn woning te vergemakkelijken.

Ons team bestaat momenteel uit 135 medewerkers, die een sleutelrol spelen voor de kwaliteit van onze diensten. Deze kwaliteit is meer bepaald gebaseerd op nabijheid, communicatie, responsabilisering en de uitvoering van concrete oplossingen.

Onder de voogdij van de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) koesteren wij de ambitie om voorbeeldig en innoverend te zijn op het vlak van beheer en dienstverlening.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt de te ondernemen acties en staat in voor het beheer van de maatschappij.

Hij komt ongeveer 10 keer per jaar samen en spreekt zich uit over de verschillende dossiers die door het bestuur worden ingediend met betrekking tot:

  • renovaties, inrichtingswerken en aankopen
  • het beheer van het personeel
  • klachten van huurders en kandidaten
  • de vertegenwoordiging van de maatschappij bij de gerechtelijke instanties
  • het gebruik van de beschikbare fondsen, enz.

Hij bestaat uit:

  • 15 publieke mandatarissen
  • 1 Soci(a)l(e) afgevaardigde van de BGHM

De Algemeen Directeur van de Brusselse Woning, Lionel GODRIE, staat de Raad van Bestuur bij en legt de dossiers voor aan de bestuurders.

Huidige samenstelling van de Raad van Bestuur:

De heer Karim TAFRANTI (Voorzitter)De heer Dominique MEEUS
De heer Anas BEN ABDELMOUMENDe heer Laurent MOULIN
Mevrouw Yolande DUVIVIERMevrouw Marie NAGY
Mevrouw Qendresa GERLICADe heer Marcel RIJDAMS
Mevrouw Leïla KABACHIMevrouw Ghazaleh HAGHDAD MOFRAD
Mevrouw Fatima MOUSSAOUIDe heer Xavier WYNS
De heer Serge LONGINDe heer Jeffrey VANDERDONCK (Sociale Afgevaardigde)
De heer Bertin MAMPAKA 

Loonlijst

Beloning van de leden van de Raad van Bestuur in 2023