Kandidaat-huurders: is uw dossier up-to-date?

Begin juli heeft de Staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, opgeroepen tot schorsing van de uitschijvingen – voor een periode van zes maanden – wegens niet-verlenging van de aanvragen.

Het doel van deze opschorting is om kandidaat-huurders in staat te stellen hun aanvraag bij te werken en zo te voorkomen dat hun dossier wordt geschrapt.

Als u op een woning wacht en hebt niet geantwoord op de brief van de Brusselse Woning betreffende de verlenging, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dienst “Kandidaten” om uw plaats op de lijst te behouden.

Misschien heeft u een SMS ontvangen van de BGHM om uw dossier bij te werken. Als dit het geval is, neem dan ook zo snel mogelijk contact op met de dienst “Kandidaten”.

Als we na zes maanden nog steeds geen nieuws van u hebben ontvangen, wordt uw dossier geschrapt en moet u de procedure helemaal opnieuw beginnen.