Ons Klimaatplan in een jaar

Op 26 april 2023 lanceerden we ons Klimaatplan, een groot renovatie- en isolatieprogramma om voor bijna 1.000 woningen. Hoe vorderen de werken, een jaar later? Dit is het onderwerp van ons dossier van april.

Met ons “Klimaatplan” kunnen gebouwen worden geïsoleerd (gevels, daken, vensterramen, beglazing), woningen worden geventileerd (keuken, badkamer, wc, nieuwe dampkappen) en de technische installaties in overeenstemming worden gebracht met de normen (elektriciteit, gas, enz.). Hoewel elk gebouw specifieke kenmerken vertoont, zullen de werken toelaten om:

  • Het verbruik van verwarming van de huurders met gemiddeld 65% te verminderen,
  • De CO2-uitstoot in de atmosfeer met 61% te verminderen,
  • Het gemiddeld EPB-label van de woningen te verbeteren van E naar B (“lage energie”),
  • Het leefcomfort van de woningen te verbeteren.

Tijdens de werken blijven de woningen bewoond, wat wil zeggen dat de huidige huurders niet uit hun appartement moeten verhuizen voor de duur van de werken. Onze maatschappelijk assistenten werf bieden een specifiek begeleidingswerk om het goede verloop van werken en het leven van onze huurders te vergemakkelijken. Deze afdeling die zich bezighoudt met de begeleiding van de werven werd in de loop van de maanden opgericht en versterkt om de evolutie van ons Klimaatplan op te volgen.

De werven draaien op volle toeren

Ondanks de huidige economische conjunctuur, die een impact heeft op de kostprijs van de renovaties, melden we trots dat er momenteel vier werven van ons Klimaatplan in uitvoering zijn! En we stellen met voldoening vast welke vorderingen er gedurende het afgelopen jaar werden gemaakt. Gestart in april 2023, is de Vossenplein-werf goed opgeschoten en zou hij binnenkort voltooid moeten worden. De voorbije maanden hebben de renovatiewerken zich geconcentreerd op de gebouwen van de Huishoudensstraat en het gebouw op de hoek van de Pieremansstraat en de Gieterstraat. De isolatie van de daken en de plaatsing van nieuwe ramen zijn er voltooid. Momenteel wordt de gevel geïsoleerd. In de woningen is de installatie van nieuwe dampkappen, een nieuwe ventilatie en nieuwe rookdetectors eveneens voltooid. Diezelfde binneninterventies zijn ook in uitvoering in de Sistervatstraat. De maatschappelijk assistente van deze werf werkt hoofdzakelijk rond dit deel van de werken. Ze werkt samen met onze huurders en de aannemer om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen: ‘Ik begaf me in de woningen vóór de komst van de arbeiders om te controleren of de plaatsen waar ze moesten werken wel degelijk ontruimd waren. Zo verloren ze geen tijd met het verplaatsen van meubels‘, legt ze uit.

Aan de kant van de Justitiepaleis-werf, die eveneens in april 2023 werd opgestart, zijn de werken volop bezig voor verscheidene gebouwen van de Montserratstraat. Voor één ervan is de isolatie van het dak al voltooid. Achter de steigers worden de gevels gerenoveerd en nieuwe ramen geplaatst. Wat betreft de technische installaties in de woningen, zijn de werken in een eerste gebouw van start gegaan. Dankzij een goede verdeling van de werken binnen het gebouw, verloopt alles op de best mogelijke manier tussen onze huurders en de arbeiders, verzekert de maatschappelijk assistente van de werf van deze site.

In Neder-Over-Heembeek, in Versailles III, is de werf al goed te zien sinds de werken in januari laatstleden werden gelanceerd. Voor drie blokken is de demontage van de bestaande gevelpanelen immers al begonnen. Vele huurders van de site wachtten vol ongeduld op deze werken. Eén van hen vertelde ons: “We weten dat het een moeilijke tijd zal worden, maar we kunnen niet wachten tot het gebouw gerenoveerd is. We zullen ons daar beter voelen”.

Het werk van opruiming van de kelders en de balkons is ook gestart, zodat de arbeiders het plafond van de kelders kunnen isoleren en het werk aan de gevels kunnen aanvatten. Om de kelderverdiepingen en de terrassen leeg te maken en de huurders te helpen om hun spullen te verplaatsen, nemen jongeren deel aan de actie ‘Jobbez-moi !’ van de ABH van NOH.

Aan de kant van Versailles IV werd er midden-april een aanvang gemaakt met de bezoeken door de maatschappelijk assistente van deze werf. Deze eerste ontmoeting met de huurders is heel belangrijk, want ze laat toe om hen uitleg te geven over de toekomstige werken in hun gebouw en om zich ervan te vergewissen dat het gezin wel degelijk toegang tot zijn woning zal geven voor de interventies van de arbeiders. Het is ook op dat moment dat onze maatschappelijk assistente de eventuele kwetsbaarheden van het gezin identificeert, om de begeleiding zo goed mogelijk aan te passen.

De komende maanden…

Om meer te weten te komen over de aanstaande werken in elk van onze vier werven die al in uitvoering zijn, nodigen we u uit om hun respectievelijke pagina te raadplegen. De directrice van ons departement Investeringen geeft blijk van een zekere fierheid wanneer ze vaststelt hoe de werken op één jaar tijd zijn gevorderd : “Ik ben blij te kunnen melden dat de uitvoering van het Klimaatplan goed vordert, met de helft van de woningen in aanbouw ondanks de vele uitdagingen! Ook voor de andere toekomstige projecten gaat alles goed. Het is een echte uitdaging voor een bedrijf om de regionale klimaatdoelstellingen van morgen te halen, in het belang van onze huurders!“.

Op 4 april laatstleden hebben we de opdracht van werken ‘Haren – Kanaal’ uitgeschreven om één of meer aannemers aan te duiden voor de uitvoering van de werken. Als deze fase beslissend is, dan zouden de werken in de komende weken kunnen beginnen voor één gebouw in Haren en drie gebouwen in de Kanaalwijk. We bevinden ons ook in deze fase van aanduiding van de aannemers voor andere werven in de Marollen en in Neder-Over-Heembeek.

Samengevat: op één jaar tijd werden vier werven officieel opgestart, waarvan er één bijna voltooid is! Voor het ogenblik worden de aangekondigde termijnen nageleefd. De werken vorderen immers goed, in het bijzonder dankzij het werk van onze ploegen die aan de werven zijn toegewezen (projectbeheerders en maatschappelijk assistenten werf), dankzij de arbeiders die de renovatiewerken uitvoeren en ook dankzij de goede medewerking van onze huurders. We hopen de komende maanden andere werven aan te vatten in de Marollen, Neder-Over-Heembeek en Haren. Mis dus onze volgende artikelen over ons Klimaatplan niet! We hopen dat ze even goed nieuws zullen brengen als dit artikel!