Papenvest: de maquette van het nieuwe project voorgesteld

Tijdens de opening van de tentoonstelling “Papenvest in foto’s” op woensdag 22 september werd de architecturale maquette van het toekomstige Papenvest project (voorontwerpfase) aan het publiek onthuld.

Deze maquette, die tot 29 september 2021 te zien is in Hageltoren, geeft de bezoeker een concreet idee van de grote transformaties die zullen plaatsvinden.

Dit renovatieproject voorziet de sloop van de vijf blokken en de constructie van nieuwe gebouwen met 335 nieuwe woningen waarvan 201 sociale woningen die worden beheerd door de Brusselse Woning.

Met de indiening van de dossiers voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning werd eind juli een nieuwe stap gezet in dit rehabilitatieproject. Volgende stap: opdracht voor de afbraak van de 3 torens in de herfst van dit jaar.

Lees meer over dit omvangrijke project in Papenvest