Papenvest: hergebruik van bouwmaterialen

Wist je dat “50% van ’s werelds gewonnen grondstoffen worden gebruikt in de gebouwde omgeving” en dat “een derde van alle afval wordt geproduceerd door de bouwsector”?

Daarom is het van fundamenteel belang de bouwpraktijken zodanig te veranderen dat het milieuvriendelijker wordt en minder verspilling veroorzaakt.

Met het oog op de heropbouw van Papenvest werkt de Brusselse Woning samen met Rotor vzw. Deze organisatie analyseert de bestaande materialen om, vóór de afbraak van de eerste torens, de elementen te behouden die later bij de heropbouw kunnen worden hergebruikt.

Meer info in het video-interview met Sophie Boone, Project Manager voor Rotor vzw: