Start van de eerste werven van ons Klimaatplan

Sinds 26 april 2023 is ons renovatie- en isolatieplan “Klimaatplan” officieel gelanceerd! De eerste werken zijn dus al gestart voor 78 sociale woningen rond het Justitiepaleis. In mei start de werf in 65 appartementen in de wijk Vossenplein.

Om deze belangrijke stap te vieren, hebben we alle actoren van dit project uitgenodigd: de politici, de BGHM, de werfmedewerkers, de huurders en alle leden van de Brusselse Woning die bij dit renovatieprogramma betrokken zijn.

Het hoogtepunt van de dag: Nawal Ben Hamou (Staatssecretaris voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Philippe Close (Burgemeester van de Stad Brussel), Benoit Hellings (Schepen van Klimaat van de Stad Brussel), Lydia Mutyebele (Schepen van Huisvesting van de Stad Brussel), Bieke Comer (voorzitster van de BGHM) en Karim Tafranti (Voorzitter van de Brusselse Woning) plaatsten een isolatiepaneel op een muur.

Het project

Met dit programma zullen de sociale woningen in diverse wijken van de hoofdstad op grote schaal gerenoveerd en geïsoleerd kunnen worden, dankzij de investeringen die werden toegekend door de Stad Brussel en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Hoewel elk gebouw specifieke kenmerken vertoont, zullen de werken toelaten om:

  • Het verbruik van verwarming van de huurders met gemiddeld 65% te verminderen,
  • De CO2-uitstoot in de atmosfeer met 61% te verminderen,
  • Het gemiddeld EPB-label van de woningen te verbeteren van E naar B (“lage energie”),
  • Het leefcomfort van de woningen te verbeteren.

Deze renovatiewerven zullen toelaten om de gebouwen (gevels, daken, vensterramen, beglazing) te isoleren, om een mechanisch ventilatiesysteem te installeren in de woningen (keuken, badkamer, wc, nieuwe dampkappen met actieve kool) en om de veiligheid te verhogen door de elektriciteits-, gas- en brandpreventie-installatie in overeenstemming te brengen met de normen. Ook met het architecturaal aspect wordt rekening gehouden, door middel van gevelbekledingen die de gebouwen moderniseren met respect voor hun oorspronkelijk uitzicht.

Sociale begeleiding

Tijdens de werken zullen de woningen bewoond blijven, wat wil zeggen dat de huidige huurders niet uit hun appartement zullen moeten verhuizen voor de duur van de werken. Om ze zo goed mogelijk te begeleiden en het goede verloop van de werken te vergemakkelijken, heeft de Brusselse Woning haar sociale begeleiding en communicatie versterkt.

Er werd voorzien in sociale begeleiding die speciaal gewijd is aan de werven, voor, tijdens en na de werken, om de huurders die er nood aan hebben individueel te helpen. Naast de klassieke kanalen (informatiesessies, affiches, website, elektronische mededelingsborden…), zal een specifieke mobiele applicatie voor renovatiewerven in bewoonde sites worden aangeboden. Ze zal de aannemer, de huurders en de huisvestingsmaatschappij met elkaar in verbinding stellen en functionaliteiten bieden zoals het volgen van de fasen van de werken of het online maken van afspraken voor werken die in de woningen moeten worden uitgevoerd.

Meer info over Justitiepaleis

Meer info over Vossenplein

Lees het persbericht