Uw nieuwe huurprijs voor 2024

Elk nieuw jaar betekent een herberekening van uw huur. Eind november hebben we u een brief gestuurd met uw nieuwe huurprijs voor 2024.

Op basis van de documenten die u ons heeft toegestuurd voor de huurherziening, hebben we het nieuwe bedrag van uw huur berekend. Het is de wetgeving die de regels van deze berekening vastlegt.

Als u ons uw documenten voor de huurherziening nog niet hebt gegeven, wacht niet langer! Ten eerste is het verplicht. Ten tweede, als u dit niet doet, kunnen wij niet overgaan tot de berekening en zal u bijgevolg een huurprijs betalen die de huurprijs in de privé-markt benadert.

De principes van huurberekening begrijpen

Deze video van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) legt uit hoe de huur van een sociale woning wordt berekend:

Indien u moeilijkheden ervaart om ons uw documenten over te maken of om uw berekeningsfiche te begrijpen, kun u contact opnemen met de Dienst Boekhouding.