Vier oplossingen voor uw grof huisvuil!

Grof huisvuil, dat is de naam die wordt gegeven aan de spullen die worden achtergelaten in de gemeenschappelijke ruimten of buiten de gebouwen. Wij wijden ons dossier van februari aan dit probleem, dat zich op talrijke woonsites voordoet. Dit is voor iedereen onaangenaam en het moet stoppen!

Ik wil spullen weggooien, wat moet ik doen?

Voor de inwoners van de Stad van Brussel zijn er gratis oplossingen om meubels of zaken die men niet meer wil, weg te doen:

  • Via de grofvuilophaling georganiseerd door de Stad Brussel. Twee keer per jaar (in maart en oktober) kunt u maximaal 2m³ afval per gezin deponeren in containers die in uw wijk staan. Als u zich kunt niet verplaatsen, kunt u vragen om uw afval thuis op te halen. Hier meer informatie over de locaties van de ophaling vanaf 18 tot 31 maart 2024
  • Ze kunnen worden gedeponeerd in de diverse Recypark containerparken die toegankelijk zijn voor alle Brusselaars. U kunt er tot 3 m³ grof huisvuil per gezin per jaar gratis afzetten. Meer info over Recypark.
  • Door een beroep te doen op de dienst voor de ophaling van grof huisvuil. Elk Brussels gezin heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de Dienst Netheid van de Stad Brussel om maximum 2 m³ grof huisvuil thuis op te halen. Deze dienst is beperkt tot één aanvraag per gezin en per kalenderjaar. U krijgt dan toelating om uw voorwerpen op de stoep te zetten vanaf 20u op de dag vóór uw afspraak. U ontvangt een kleine affiche die u op het grof huisvuil moet aanbrengen, opdat het duidelijk als zodanig geïdentificeerd zou zijn, en niet als een sluikstort. Meer info op de site of per telefoon op het nummer 0800/ 981.81.
  • Schenk uw spullen weg: als uw spullen in goede staat zijn, dan kunt u ze ook schenken aan ondernemingen voor sociale economie zoals: Spullenhulp, La Poudrière – Emmaüs, Het Leger des Heils, Oxfam-Solidariteit… Sommige van deze ondernemingen voorzien zelf ook een ophaaldienst. Informeer u op de website van deze ondernemingen.

Woon u buiten de Stad van Brussel? Neem dan contact op met uw gemeente voor meer informatie over de oplossingen.

Inbreuken op het vlak van grof huisvuil kunnen worden bestraft met boetes, die worden uitgeschreven door de gemeente of de beëdigde beambten van Net Brussel. De Brusselse Woning kan de ophaling van grof huisvuil ook doorrekenen als de verantwoordelijke persoon geïdentificeerd wordt.