We stellen onze sociale dienst voor!

Bij de Brusselse Woning stellen we vijf diensten ter beschikking van onze huurders. Eén daarvan is de Sociale Dienst, een dienst met diverse facetten om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners van onze woningen. In ons dossier van maart zullen we een gedetailleerde presentatie en meer informatie geven over de verschillende beroepen in deze dienst!

De leden van onze Sociale Dienst zijn er voor onze huurders. Om ze te adviseren, door te verwijzen en hen de diverse stappen uit te leggen die ze moeten ondernemen. Gezien de verscheidenheid aan situaties die zich kunnen voordoen, omvat deze dienst verschillende beroepen, zodat hij niet alleen gepaste, maar ook zo gepersonaliseerd mogelijke begeleiding kan bieden.

Hierna krijgt u een voorstelling van de vier functies waaruit onze Sociale Dienst is samengesteld, met voor elk uitleg over het activiteitendomein:

DE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN

Onze maatschappelijk assistenten bieden een luisterend oor aan onze huurders en helpen hen om allerlei moeilijkheden op te lossen, bijvoorbeeld op sociaal of administratief vlak, met de buurt… Ze zijn onderworpen aan het beroepsgeheim, wat de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen waarborgt. Deze begeleiding vindt ook in alle neutraliteit plaats.

De vragen van onze huurders zijn heel uiteenlopend. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vraag om hulp bij stappen die worden gevraagd door onze andere Diensten of door andere instellingen, of om bijstand om familiale of financiële problemen het hoofd te bieden. Om onze huurders zo goed mogelijk te helpen, werken onze maatschappelijk assistenten dan ook nauw samen met verscheidene medewerkers van de Brusselse Woning, in het bijzonder voor wat betreft mutaties, de boekhouding en het onderhoud. Deze interne en externe samenwerkingen (OCMW, mentale gezondheidsdiensten…) staan borg voor efficiëntie en voor het doorlopend verzamelen van inlichtingen voor onze maatschappelijk assistenten.

Vanessa, maatschappelijk assistent, tijdens de permanentie.

Ons patrimonium is verdeeld in sites die verscheidene gebouwen groeperen. Elke maatschappelijk assistent houdt zich enkel met de huurders van zijn of haar sites bezig. Dankzij deze verdeling krijgen onze huurders één enkele maatschappelijk assistent toegewezen, wat niet alleen toelaat om hun situatie beter op te volgen, maar ook om een echte vertrouwensrelatie op te bouwen.

Het eerste contact tussen de huurders en hun maatschappelijk assistent vindt plaats bij hun aankomst bij de Brusselse Woning. Elke maand ontmoeten onze maatschappelijk assistenten de nieuwe huurders om hen welkom te heten en hen uitleg te geven over de werking van de Brusselse Woning en de Sociale Dienst.

Daarna kunnen onze huurders op verschillende manier contact opnemen met hun maatschappelijk assistent. Drie keer per week worden er fysieke permanenties gehouden op onze hoofdzetel en één keer per week in onze antenne van Neder-Over-Heembeek. De telefonische permanenties worden van maandag tot vrijdag gehouden, tijdens ruime openingsuren. De maatschappelijk assistenten gaan de huurders van wie ze het aanspreekpunt zijn ook opzoeken, ofwel op het terrein ofwel via huisbezoeken.

Pierre, maatschappelijk assistent, op bezoek bij een huurder.
DE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN WERF

In tegenstelling tot de hierboven voorgestelde maatschappelijk assistenten bestaat het werk van onze maatschappelijk assistenten voor werven er specifiek in om onze huurders te begeleiden gedurende het volledige proces van een zware renovatiewerf, een soms moeilijk periode voor wie er woont.

Hun opdrachten bestaan er voornamelijk in om de huurders te informeren over de planning van de werken en over de diverse soorten werken die binnen en buiten hun woning zullen worden uitgevoerd. Dit begeleidingswerk begint trouwens al vóór de aankomst van de arbeiders. Om te beginnen, organiseert de maatschappelijk assistent werf een informatiesessie voor de huurders, tijdens dewelke de werken zullen worden uitgelegd. Tijdens die vergadering komt ook de projectbeheerder van de Brusselse Woning aan het woord en kunnen ook de aannemers van de werken aanwezig zijn om de vragen van de huurders te beantwoorden en hen gerust te stellen.

Aansluitend brengen onze maatschappelijk assistenten werf huisbezoeken in gezelschap van de projectbeheerder, de aannemer en de landmeter om een plaatsbeschrijving van de woningen op te stellen vóór de werken. Op dat ogenblik krijgen onze huurders meer gedetailleerde informatie over de werken die zullen worden uitgevoerd en zal onze maatschappelijk assistent erop toezien dat de huurder de aannemer toegang geeft tot zijn woning.

Hacer, maatschappelijk assistent werf, bezoekt een huurder om uitleg te geven over toekomstige werken aan haar gebouw.

Tijdens de hele duur van de werken is de maatschappelijk assistent werf het dagelijkse aanspreekpunt voor vragen of problemen die tijdens de diverse fasen van de werken kunnen rijzen. Er wordt ook een evaluatie uitgevoerd van de hulp die de huurders nodig hebben. Onze maatschappelijk assistent werf zorgt er dus voor dat diverse sociale stappen worden ondernomen, zoals hulp bij het verplaatsen van de meubels indien dat nodig is voor de goede uitvoering van de werken, het vrijmaken van volle ruimten zodat de arbeiders gemakkelijker kunnen werken. Daarbij wordt er contact opgenomen met vzw’s of buurthuizen.

Zodra de werken aan het gebouw voltooid zijn, is de rol van de maatschappelijk assistent werf uitgespeeld voor de huurders van deze site.

BUURT- EN GEMEENSCHAPSAGENTEN (BGA)

Onze vier buurt- en gemeenschapsagenten komen dagelijks op al onze woonsites langs en dragen bij tot het handhaven van een serene sfeer en een goede communicatie tussen de huurders.

Bilal, buurt- en gemeenschapsagent, treed op Versailles.

De BGA’s zijn telefonisch bereikbaar tussen 12u30 en 20u20 en hun werk wordt bepaald door vragen van huurders of het personeel van de Brusselse Woning. Elke dag rangschikken ze de berichten in volgorde van belangrijkheid en organiseren ze hun werk in functie van de dringendheid, waarbij ze de interventieplaatsen zoveel mogelijk groeperen.

Om het samenleven te verbeteren, treden de BGA’s op het terrein op om verscheidene redenen, zoals buurtconflicten, storten van grof huisvuil of krakers, of nog om aan preventie te doen. Hun aanwezigheid schept een klimaat van vertrouwen en sereniteit voor onze huurders

Naast de interventievragen verplaatsen onze BGA’s zich ook om andere leden van de Brusselse Woning op de site of thuis te begeleiden en/of te ondersteunen (kantonniers, arbeiders, conciërges of zelfs maatschappelijk assistenten). Hun hulp is ook waardevol om technische problemen vast te stellen en ze aan ons technisch departement te melden. Tot slot vindt een wezenlijk deel van hun werk aan het begin van de avond plaats, een ideaal tijdstip om jongeren te ontmoeten om aan sensibilisering te doen.

Sommige van onze BGA’s vervullen hun functie al vele jaren. Dankzij de tijd die ze met onze huurders doorbrengen, is er tussen hen een vertrouwensrelatie ontstaan. Dat is een echte troef wanneer delicate situaties snel moeten worden opgelost.

COLLECTIEVE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN (CMA)

De opdrachten van onze collectieve maatschappelijk assistenten zijn zeer uiteenlopend. Sommige zijn heel gerichte interventies, hoewel de meerderheid het hele jaar door plaatsvindt. Ondanks hun verschillend uurrooster blijft het gemeenschappelijke doel onze huurders te ondersteunen en te begeleiden.

Ze dragen elke dag bij aan sensibiliseringsacties bij de bewoners van onze sites over verschillende onderwerpen, van het sorteren van afval tot het toepassen van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenschappelijke tuinen. Zodra ze op de hoogte zijn gesteld van een problematiek binnen een gebouw, voeren ze een grondig onderzoek, via ontmoetingen met de huurders, door van deur tot deur te gaan of door affiches te verspreiden. Op dezelfde manier houden de CMA’s zich ook bezig met het beheer van bepaalde gemeenschappelijke lokalen, zoals de fietsenbergingen.

Ze onderhouden een regelmatig contact met buurtverenigingen. Ze werken ook met de Projecten voor Sociale Cohesie (PSC), die uitwisselingsmomenten en workshops organiseren voor de bewoners van een wijk. Ze steunen de PSC’s vanuit logistiek oogpunt voor de organisatie van acties of evenementen en vormen de tussenpersoon voor de activiteiten die bij onze huurders worden georganiseerd.

Parallel kunnen onze huurders ook een beroep doen op onze collectieve maatschappelijk assistenten, indien ze projecten of animaties willen uitrollen om het leven in hun gebouw of wijk te verbeteren.

Samir, collectieve maatschappelijk assistent, tijdens een bijeenkomst met een PSC-team.

Elke maand organiseren de collectieve maatschappelijk assistenten een vergadering voor de huurders van een wijk. Die wordt vooraf voorbereid met leden van verscheidene departementen van de Brusselse Woning door een lijst van te behandelen onderwerpen op te stellen. Op de dag van de vergadering staan ze in voor de animatie en zorgen ze ervoor dat iedereen aan het woord komt. Na de vergadering krijgen alle betrokken huurders een verslag.

Eén keer per jaar zorgen ze voor de uitschrijving van de projectoproep met als doel de collectieve projecten in de buurt van onze sites te steunen. Ze bieden begeleiding aan de verenigingen of PSC’s die dat wensen. Tot slot organiseren ze om de 4 jaar de verkiezingen van de Adviesraad van de Huurders (ARHUU). Als de verkiezingen gevalideerd worden, werken ze samen met de leden van die groep.