Op woensdag 29 mei zijn onze telefonische permanenties opgeschort.
Contact
Sluit

We vervangen onze rookmelders

Sinds enkele weken werken we aan een nieuw project om de bestaande rookmelders in onze woningen te vervangen.

Nieuwe toestellen worden geplaatst in 44 complexen (2.267 woningen). In totaal zullen er tegen het einde van het jaar meer dan 5.500 rookmelders geïnstalleerd zijn! Bij onze huurders met een handicap zullen aangepaste toestellen geïnstalleerd worden, in het bijzonder voor doven en slechthorenden.

Betreft dit mijn woning?

Dit werf betreft meer dan de helft van onze complexen en onze woningen. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen moeten rookmelders elke 10 jaar worden vervangen:

  • Als u in een recent gebouwd of gerenoveerd gebouw woont (minder dan 10 jaar oud), heeft u geen last van deze vervanging.
  • Als uw gebouw de afgelopen 10 jaar niet is gebouwd of gerenoveerd, wordt u per post op de hoogte gebracht van de datum van tussenkomst van het bedrijf FABRILEC in uw woning. In de dagen na de vervanging van de toestellen komt uw conciërge naar uw wonig om te controleren of deze correct zijn geïnstalleerd.

Met dit artikel willen we u eraan herinneren hoe belangrijk het is om functionele rookmelders te hebben en om ze te onderhouden door ze regelmatig af te stoffen. Deze video van de BGHM geeft ook advies over brandpreventie: