U bent hier: OnthaalMaatschappij

Voorstelling

Voorstelling

Ontstaan uit de fusie van De Brusselse Haard en GEBRUWO, is de Brusselse Woning een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die meer dan 3.800 sociale woningen in Brussel beheert.

Zoals alle Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM), staat de Brusselse Woning onder de voogdij van de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij).

De Brusselse Woning heeft de roeping om behoorlijke woningen te huur aan te bieden aan een prijs die afgestemd is op de inkomsten van een bevolkingsgroep die moeilijk toegang krijgt tot de private huurwoningmarkt.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het bepalen van de actie- en beheerlijnen van de maatschappij en komt ongeveer tien keer per jaar samen; ze neemt beslissingen over de diverse dossiers die door het bestuur worden ingediend met betrekking tot:

 • de renovaties, inrichtingswerken en aankopen
 • het beheer van het personeel
 • de klachten van huurders
 • de vertegenwoordiging van de maatschappij bij de gerechtelijke instanties
 • het gebruik van de beschikbare fondsen, enz.

Ze bestaat uit:

 • 15 publieke mandatarissen, waaronder 2 vertegenwoordigers van de oppositie met het waarnemersstatuut
 • 1 Soci(a)l(e) afgevaardigde van de BGHM

De Algemeen Directeur van de Brusselse Woning staat van de Raad van Bestuur bij en legt de dossiers voor aan de bestuurders.

De nieuwe Raad van Bestuur werd kort na de fusie geïnstalleerd en bestaat uit:

 • TAFRANTI Karim (Voorzitter)
 • BEN ABDELMOUMEN Anas
 • DUVIVIER Yolande
 • GERLICA Qendresa
 • KABACHI Leïla
 • LONGIN Serge
 • MAMPAKA Bertin
 • MEEUS Dominique
 • MOULIN Laurent
 • MOUSSAOUI Fatima
 • NAGY Marie
 • RIJDAMS Marcel
 • SELLIER Amandine
 • WYNS Xavier
 • VANDERSCHELDEN Marijke (Sociaal afgevaardigde)

De Algemene directie

De Algemeen Directeur staat in voor het dagelijks beheer en de algemene coördinatie van de maatschappij door de politiek en de strategie die goedgekeurd werden door de Raad van Bestuur toe te passen. Daartoe woont hij de vergaderingen van het Beheerscomité en de Raad van Bestuur van de maatschappij bij en legt er de dossiers voor die voorbereid werden door het bestuur.

De Directie stelt de strategische oriëntaties voor en ziet erop toe dat de activiteiten overeenstemmen met de statutaire opdrachten en staat in voor de toepassing van de budgetten en de plannen.

De directie is de tussenpersoon tussen de maatschappij en de Stad Brussel, haar voornaamste aandeelhouder.

De Algemeen Directeur is ook de contactpersoon van de BGHM, de voogdij-instelling van de maatschappij, en van het Kabinet van de Staatssecretaris voor huisvesting.

De Algemene directie van de Brusselse Woning bestaat uit Lionel GODRIE.

> Onze Jaarverslag 2019